Forskning

I min doktorsavhandling undersökte jag ord med olika grader av abstrakthet. Det vill säga, jag jämförde konkreta ord (som betecknar saker man kan uppleva genom sinnesintryck såsom syn och känsel, till exempel ’bord’) med abstrakta ord (som betecknar företeelser man inte kan se eller ta på, som ’idé’).

IMG_0556

Eftersom jag är särskilt intresserad av hur hjärnan reagerar på dessa olika typer av ord, använde jag bland annat mig av elektroencefalografi (EEG), en metod där man med hjälp av en elektrodmössa med millisekundprecision kan se hjärnans elektriska respons. Jag studerade även hur förståelse och användande av ord kan påverkas vid afasi, beroende på om de är abstrakta eller konkreta.

Min forskning är tvärvetenskaplig och gränsar till flera andra ämnen, exempelvis logopedi, neurovetenskap, psykologi och kognitionsvetenskap. Om du är intresserad av att veta mer, kika gärna här, här och i min avhandling!